Sayfa yükleniyor, lütfen bekleyiniz...

Haber Arşivi

Tüm Haberler

Haber Arşivi

Sağlık görevlendirmeleri zorunlu sigorta kapsamına alındı
29.05.2020 02:18

Kurum ve kuruluşlarına bağlı birimlerinde salgın sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler; ‘Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ poliçesi kapsamına alındı.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde Kovid-19 sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler; ‘Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ poliçesi kapsamında değerlendirilecek.


Hazine ve Maliye Bakanlığının “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.


Buna göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla buralara bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde salgın sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler; “III. Risk Grubu” olarak değerlendirilecek. Böylelikle, sigorta kapsamında azami teminat tutarı bu grup için 600 bin lira olacak.


Ayrıca, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla buralara bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde salgın sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri; ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçe kapsamına dahil edildi.


Tebliğ, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


 


kaynak: sigortamedya AA


TRAFİK SİGORTASI YENİ DÜZENLENMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
25.04.2019 16:28

Resmi Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında...

Hazine ve Maliye Bakanlığından:


 


KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK


 


SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA


 


YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


 


DAİR YÖNETMELİK


 


MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


 


“(7) Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir.”


 


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


 


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 


Türk Reasürans Şirketi kuruluyor
18.01.2019 19:14

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Türk Reasürans Şirketi'nin kurulması ve DASK'ın nükleer teminat da sunabilmesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Bahsi geçen kanun teklifinde sigorta sektörünü yakından ilgilendiren 47, 61 ve 62’nci maddelere göre, Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulması yasallaştı ve günümüzün şartlarına göre DASK’ta kimi değişikliklere gidildi.


 


Daha önce medyaya yansıdığı gibi sigorta bulamayan, mobilya, boya, plastik, çırçır, deri ve bazı tekstil ürünleri üreten tesisler için oluşturulan Türk Reasürans Şirketi, bu risklere karşı teminat sunulmasını kolaylaştıracak ve ürün çeşitliliği konusunda piyasanın yeterli derinliğe ulaşamamasını sağlayacak. Maddenin gerekçesinde uluslararası ve ulusal piyasalarda meydana gelen daralma ve genişlemelere bağlı olarak Türkiye’deki sigortacılık sektörü açısından risk kategorilerine yaklaşımda değişiklikler yaşandığı ve bu kapsamda uluslararası reasürans şirketlerince Türk sigorta sektörüne ayrılan resasürans kapasitesinin yeteri kadar yükseltilmediği tespiti yapıldı. Bu gerekçelerle sigorta sektörü tarafından teminat sağlanamayan risklerin sigortalanması ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün geliştirme çalışmalarında bulunmak üzere Türk Reasürans Anonim Şirketi kuruldu. Bu şirket ile sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amaçlanıyor.


 


İlgili yasaya göre Türk Reasürans Anonim Şirketi’nin 3 ay içinde yapılacak genel kurulun ardından faaliyete geçmesi öngörülüyor. Şirketin faaliyet konusu, merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, hisseleri, organları, hesapları ile karının dağıtımına ilişkin hususlar ana sözleşmesinde belirlenecek. Bununla birlikte şirket, her türlü işlemleri nedeniyle Harçlar Kanunu’na göre alınan harçlardan; lehe alacağı paralar dolayısıyla banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutuldu.


 


Önceki günün toplanan TBMM Genel Kurulu’yla yasalaşan kanun teklifinde bir diğer madde de DASK’ı ilgilendiriyor. Teknik işleticilik görevi gerekmesi durumunda, DASK’ın bu amaçla kurulacak bir şirket üzerinden yürütülebilmesine imkan sağlıyor. Mevcut durumda DASK’ın teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesi Bakanlıkça teklif verenler arasından 5 yılda bir ihaleyle seçilen bir sigorta şirketi tarafından yerine getirilebiliyordu. Bu değişiklikle birlikte DASK’ın geldiği noktadaki büyüklüğü de dikkate alındığında, kurumsal hafızanın sürdürülebilmesi ve operasyonel süreçlerin daha etkin hale getirilmesi için, ihtiyaç halinde, sabit bir yapı oluşturulabilmesinin önünün açılması amaçlanıyor. Ayrıca yine aynı maddeye göre, DASK Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın uygun gördüğü uluslararası sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek. Bir diğer maddeye göre de DASK’ın sunabildiği teminatlara ilave olarak, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler sonucu meydana gelebilecek zararların karşılanabilmesi için DASK’ın kolaylaştırıcı olarak devreye girmesi öngörülüyor.


Trafik Sigortası tavan fiyat uygulaması 2019 yılında da devam edecek
17.01.2019 20:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'nin 4 Ocak 2019 tarihli nüshasında yayımlanan kararıyla zorunlu trafik sigortasında tavan uygulamasının 2019 yılında da devam edeceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı “2019 Yılında Uygulanacak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge”de, “Bakanlık Makamından alınan 21.12.2008 tarihli ve 31719 sayılı Onay çerçevesinde, 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının; 10.04.2017 tarihli ve 10271 sayılı Onay çerçevesinde, 10.04.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Genelge ve 24.08.2017 tarihli ve 2017/6 sayılı Genelge ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde devam etmesine karar verilmiştir” dendi.


 


Genelge


Güneş Sigorta Genel Müdürlüğü’ne Atilla Benli atandı
17.01.2019 19:52

Güneş Sigorta Genel Müdürlüğüne sektörün deneyimli ismi Atilla Benli atandı.

İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Atilla Benli, Marmara Üniversitesi Sigortacılık Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Garanti Bankası’nda Denetçi olarak başlayan Benli, aynı şirkette Şube ve Birim Müdürlüğü görevlerinde de bulundu. Ardından Garanti Sigorta Mali İşler, Operasyon, Acente ve Broker Dağıtım Satış Kanalı’nda çeşitli birimlerden sorumlu Birim Müdürü olarak görevini yürüten Benli, 2007 yılında BNP Paribas Cardif şirketinde; Mali İşler Yönetimi, İnsan Kaynakları, Hasar ve Hukuk birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra Groupama Sigorta ve Groupama Hayat & Emeklilik bünyesinde Hasar Grubu’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Benli, Vakıf Emeklilik’te Satış, Finans ve Mali İşler, İnsan Kaynakları, Teknik ve Aktüerya birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini de yürüttü. 2016 yılında Zurich Sigorta’da Hasar Grubu’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Atilla Benli, 2018 yılında ise Zurich Sigorta’da Satış ve Dağıtım Kanalları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü. Atilla Benli, 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak göreve başladı.


(sigortacı gazetesi)


 


HALKA AÇIK OTOPARKLAR KARAYOLU SAYILDI
22.11.2018 16:10

   İZMİR'deki alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası                                             

 


 


İZMİR'deki alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası sigorta şirketince çarpışmanın kara yolunda olmadığı gerekçesiyle zararın karşılanmayacağı bildirildi. Sigorta şirketine açılan dava sonuçlanırken, otoparktaki kazanın, kara yolunda meydana geldiğine hükmedildi.


 


Çiğli ilçesindeki alışveriş merkezinin otoparkında, D.D. yönetimindeki şirkete ait otomobil, O.Y.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Hasarlı kaza sonrası taraflar arasında tutanak tutuldu. Kazayı sigorta şirketine bildirip, hasar masrafının karşılanmasını isteyen O.Y.'ye, çarpışmanın kara yolunda meydana gelmediği, bu nedenle zararın karşılanmayacağı söylendi. O.Y., bu gelişme üzerine, İzmir 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemece dosya, Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi.


 


 


Daireden gelen cevapta 'Maddi hasarlı kazanın meydana geldiği yer (AVM otoparkı) itibarıyla trafik kazası niteliğinde olmadığının anlaşılması ve ihtisasları dışında olması" yazıldı ve değerlendirme yapılmadan dosya geri gönderildi. İzmir 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nce yapılan inceleme sonucu 'Gerek Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gerekse Yargıtay kararları dikkate alındığında alışveriş merkezi otoparkı ve park yerlerinde meydana gelen kazalarda, Karayolları Trafik Kanunu'nun uygulanacağı hususunun kabul edildiği, bu haliyle meydana gelen kaza yönünden Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirme yapılacağı tespit edilmiştir' kararına hükmedildi. Mahkeme heyeti, alışveriş merkezlerinin otoparklarında meydana gelen kazaların, kara yolunda gerçekleşmiş sayılacağına karar verdi.


 


'AVM OTOPARKINDAKİ KAZADA TÜM HASARLARDAN SİGORTACILAR SORUMLU'


 


O.Y.'nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2011'de hangi alanların kara yolları trafik alanı olduğuna ilişkin detaylı karar verdiğini belirterek, "Kamunun kullanımına açık, herkesin girebildiği ve kara yoluyla bağlantısı olabilen her alan 'Kara Yolları Trafik Kanunu'na tabiidir. Dolayısıyla AVM otoparkındaki trafik kazasında da tüm hasarlardan sigortacılar sorumludur. Sadece kara yolunda değil, arabalı vapur taşımacılığı yapan vapurların otoparklarında meydana gelen kazalarda da 'Kara Yolları Trafik Kanunu' uygulanır. Hangi alanlarda meydana gelen kazaların trafik kazası sayılabileceği konusunda insanlarımızın bilinçlenmesi haklarına ulaşmalarında çok büyük fayda sağlayacaktır" dedi.


Fiat markalı araçlar Güneş Sigorta güvencesinde
11.10.2018 16:13

Sigorta sektöründe 60 yılı geride bırakan Güneş Sigorta, kasko ürün grubunda yenilikler yapmaya devam ediyor

Fiat markalı araçlara özel olarak tasarlanan Fiat Kasko, hasar süreçlerinde sürücülere önemli avantajlar sağlıyor. Fiat Kasko sahipleri; Güneş Sigorta’nın kendilerine sunduğu avantajlı fiyatlara ek olarak, 2.000 TL altındaki onarımlarda eksper tayin edilmeden araçlarını çok daha hızlı olarak Fiat yetkili servislerinde orijinal yedek parça ve uzman servis personeli güvencesiyle tamir ettiriyorlar.


 


Alanında uzman iki markanın gerçekleştirdiği işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin; “Alanında tecrübeli ve uzman iki markanın işbirliğinden onur duyuyoruz. Fiat markalı araçlara özel olarak oluşturduğumuz kasko ürünümüzle, araç sahiplerine Güneş Sigorta tecrübesi ve avantajlı fiyatlarıyla hizmet sunmayı garanti ediyoruz. Bu ürüne sahip olan araç sahipleri herhangi bir hasar durumunda araçlarını Fiat yetkili servislerinde orijinal yedek parça kullanımıyla tamir ettiriyor, ayrıca muhtemel bir hasar gerçekleştiğinde ise 2.000 TL altındaki onarımlarda eksper beklemeden hızlıca araçlarının onarımı gerçekleşiyor. Tüm bu avantajlar dolayısıyla Fiat kasko ürünümüzün Fiat markalı araç sahipleri tarafından çok fazla tercih edileceğine inanıyoruz” dedi.


 


Mobil Kaza Tutanağına rağbet artıyor
11.10.2018 16:03

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) verilerine göre, merkez tarafından hayata geçirilen mobil tutanak uygulaması vatandaşlardan ilgi görmeye başladı.2017 yılında mobil kaza tutanaklarının toplamı 800 bini geçti


 


 


SBM verilerine göre 2017 yılına ait mobil kaza tutanaklarının 133 bin 367 adeti kadın, 706 bin 168 adeti ise erkek sürücüler tarafından gerçekleştirildi. Bu tutanakların minimum doldurma süresi 1.6 dakika, ortalama sonuçlanma süresi ise 1.84 gün ve minimum sonuçlanma süresi de 7.38 dakika oldu. SBM verilerine göre Türkiye genelinde en sık kaza yapılan gün ve saatler, cuma günleri saat 16:00-16:59, pazartesi günleri saat 15:00-15:59 ve salı günleri saat 14:00-14:59 arasında gerçekleşiyor. En sık görülen kaza senaryoları ise düz yol, park halinde, T kavşak, geçiş önceliği ve ters yön olarak kayıtlara geçti.
DASK yaptırma zorunluluğu için cezai şartlar uygulanacak...
11.10.2018 15:57
Depremden sonra meydana gelen maddi zararların teminatı olarak bilinen ve yaptırılması zorunlu olan DASK için yeni yaptırımlar geliyor. 

Depremden sonra meydana gelen maddi zararların teminatı için yaptırılması gereken sigorta olarak bilinen DASK konutlar için zorunlu tutuluyor. 


Zorunlu deprem sigortası yaptıranların yüzde 46'da kalması, yenilenme oranının ise sadece yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşmesi üzerine, ekonomi yönetimi yeniden harekete geçti.


Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yetkililer DASK için 2 yeni alternatif üzerinde çalışıyorlar. Bunlardan ilki olarak, sigorta acentesine giderek 3 ay içerisinde 'zorunlu deprem sigortasını yaptırmayanın elektrik, su ve doğalgaz gibi aboneliklerinin iptal edilmesi' ikincisi ise tıpkı zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olduğu gibi 'otomatik sistem' düşünülüyor.DASK Finansal Portföyünün Toplam Değeri 31.12.2016 itibarı ile önceki yılbaşına göre 3.75 milyar TL’den 841 milyon TL’lik artışla (% 22 büyüme) 4.59 milyar TL oldu. Bu açıklanan tutarın Eylül ayında 5.2 milyara yükseldiği  geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.